Články

Jak nabít nehtovou pistoli?Obsah

Nehty jsou neuvěřitelně efektivní nástroje které dělají rychlou práci s hřebíky a jakmile se naučíte, jak nabít nehtovou pistoli, budete připraveni řešit téměř jakýkoli stavební projekt. Protože některé modely mají jedinečné zaváděcí mechanismy, může se proces mírně lišit. Většina nástrojů na trhu však dodržuje základní postupný postup. V tomto článku se podíváme na několik modelů dostupných na trhu a probereme, jak je načíst co nejrychleji a snadno. Protože většina modelů je načtena podobným způsobem, budete moci tyto techniky použít pro téměř jakýkoli produkt na trhu. Pokud však máte pochybnosti, nahlédněte do uživatelské příručky k vašemu modelu.

Návrh mechanismu nakládání na nehty

Prakticky všechny nastřelovací pistole používají podobný mechanismus nakládání hřebíků. Jsou navrženy tak, aby přijímaly proužky nehtů, které jsou drženy pohromadě plastem nebo lepidlem pomocí efektivní horká lepicí pistole . Tyto uspořádané hřebíky se zavádějí do základny zásobníku nástrojů a pružinami tlačí do hlavice zbraně. Pružina bude i nadále hnát hřebíky do hnacího mechanismu, jakmile dojde k odpálení vedoucího hřebíku v proužku.Jak nabít Ridgid Nail Gun?

Ridgid vyrábí řadu různých hřebíků, ale jsou načteny podobným způsobem. Prvním krokem je zajistit, aby v zásobníku nástrojů nebyly hřebíky. Poté připojte hřebík k přívodu vzduchu. Chcete provést toto připojení před naložením hřebíku, protože existuje šance, že se může hnací mechanismus nástroje cyklizovat a při prvním připojení k přívodu vzduchu dojde k odpálení hřebíku.

Jakmile je nehtová pistole připojena ke vzduchu přiváděnému kompresorem, jste připraveni naložit nástroj. Abyste se vyhnuli náhodnému vybití, ujistěte se, že nástroj směřuje od vás a že spoušť a kontakt nejsou aktivovány.

Jednoduše uchopte pruh seřazených hřebíků, které jsou kompatibilní s konkrétním modelem, se kterým pracujete. Dbejte na to, aby hřebíky směřovaly k přední části pistole a aby nehty byly nakloněny podle pokynů. Pak jednoduše vložte nehtový pásek do spodní části zásobníku.

Poté posuňte posunovač v zásobníku úplně dolů až na dno, aby se hřebíky mohly vložit kolem něj. Jakmile uvolníte posunovač, bude spočívat na posledním hřebíku v proužku a zatlačí hřebíky až k základně hnacího mechanismu. Odtud jste připraveni začít pracovat na projektu a tlačný stroj bude i nadále načítat hřebíky do pohonného mechanismu.

Jak naložit Brads do Stanley Staple Gun?

Stanley má na trhu několik kvalitních hřebíků, jako jsou sešívačka TRE550Z a Brad Nail Gun, což umožňuje snadné přijetí svorky a bradové. Nakládání kolébek lze provést během několika sekund pomocí následujících snadných kroků. Prvním krokem je ujistit se, že je nástroj odpojen a vypínač je v poloze „vypnuto“.

Před vložením kolébek se ujistěte, že jsou kompatibilní s vaším konkrétním modelem, aby nedošlo k zablokování. Jakmile vyberete vhodné hřebíky, vyhledejte obrázek přední hřebíku na přední straně nástroje. To bude ta strana nástroje, do které vložíte hřebíkové hřebíky.

Dále přidržíte nástroj vzhůru nohama, stisknete západku a zatáhnete dolů. Jednoduše upusťte kolébky do kanálu a sklopte nástroj dozadu tak, aby pás kolébek ležel v jedné rovině se stěnou kanálu. Zatlačte západku zpět dovnitř a ujistěte se, že pásek kapek nespadl. Po načtení můžete pomocí páčky vysokého / nízkého výkonu dosáhnout požadovaného výkonu pro svůj projekt.

Jak naložit Dewalt Nail Gun?

Nabíjení nastřelovací pistole vyráběné společností DEWALT je stejně snadné jako předchozí dva modely, o nichž jsme hovořili. Tyto nástroje jsou navrženy s jedním ze dvou nakládacích mechanismů, nakládacím a tažným nebo zamykacím a nakládacím mechanismem. Prvních několik kroků je pro bezpečnost uživatele. Nejprve se ujistěte, že je zásobník nehtů úplně prázdný.

Poté připojte přívod vzduchu k vašemu nástroji. Důvod pro přivádění tlaku před naložením hřebíků je ten, že při připojení přívodu vzduchu existuje možnost, že by se nástroj mohl cyklizovat a pálit hřebík. Pak se chcete ujistit, že spoušť a kontakt nejsou aktivovány, čímž se eliminuje možnost náhodného vybití nehtu.

Při zohlednění těchto kroků nástroj vyzvednete, držíte ho směrem od sebe a vložte nehtový proužek do spodní části zásobníku tak, aby hřebíky byly ve správném úhlu a směřovaly k přední části nástroje.

U modelů se zátěží a vytažením, jakmile vložíte upevňovací prvky do základny zásobníku, zatlačíte tlačnou část dozadu, dokud sledovač nehtů neklesne za konec pruhu nehtů. Pusťte tlačné zařízení a následovník zatlačí hřebíkový pás nahoru do základny hnacího mechanismu a naloží váš nástroj.

U modelů s uzamykáním a vkládáním zatlačíte posunovač zpět směrem ke spodní části zásobníku, dokud nezaklapne na místo. Poté jednoduše zasuňte hřebíkovou lištu do zadní části zásobníku nástrojů a posuňte posunovač dopředu, dokud se neuvolní a neposunuje dopředu, hřebíky se neposunou nahoru k hnacímu mechanismu.